Djelatnosti

Svakodnevno se trudimo pružiti kvalitetnu uslugu

Komunalno poduzeće raspolaže s kombiniranim strojem za kopanje, utovar, održavanje i čišćenje lokalnih puteva zimi, kamionom za odvoz komunalnog otpada koji se prikuplja u kontejnere raspoređene po cijeloj općini Saborsko. 

Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvjete.

Djelatnosti

U sklopu našeg poduzeća pružamo slijedeće usluge

Održavanje zelenih površina

Održavanje zelenih površina

U održavanje zelenih površina spada redovno čišćenje zelenih površina, košnja, prihrana i navodnjavanje zelenih površina, uređenje cvjetnjaka, orezivanje i sadnja grmova i stabala, skupljanje lišća u jesen…

Gospodarenje otpadom

Usluga gospodarenje otpadom obuhvaća skupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja.

Gospodarenje otpadom
Upravljanje i održavanje groblja

Upravljanje i održavanje groblja

Aktivnosti usluge upravljanja grobljem uključuju održavanje poslova košnje trave, obrezivanja živice i drveća, sadnje ukrasnog bilja i drveća, održavanje staza te niz drugih pomoćnih poslova.

Održavanje krematorija i obavljanje pogrebnih poslova također su dio ove usluge.

Održavanje čistoće i javnih površina

Ova usluga obuhvaća redovito čišćenje javnih površina i zelenih površina od komunalnog i krupnog otpada, uključujući i sve izvanredne aktivnosti na čišćenju okoliša na području cijele općine. Intenzitet održavanja ovisi o vremenskim uvjetima i o lokaciji površina koje je potrebno održavati. 

Održavanje čistoće i javnih površina

Zimska služba

Zimska služba u zimskim uvjetima održava i čisti javne površine, nogostupe i ceste od leda i snijega na području cijele općine Saborsko.

Popis lokacija spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Odvoz miješanog komunalnog otpada po rasporedu se odvija svaki tjedan četvrtkom i petkom.

Lokacija
Naselje i adresa
Lokacija I
Naselje Begovac - kod kućnog broja 30C
Lokacija II
Naselje Lička Jesenica - kod kućnog broja 119
Lokacija III
Naselje Saborsko - kod kućnog broja Centar 3
Lokacija IV
Naselje Saborsko - kod kućnog broja Kuselj 42
Imate dodatnih pitanja u svezi naših usluga ili vam je potrebna pomoć?

SABKOM d.o.o. primjenjuje filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djelujemo.

Radno vrijeme

Pon – Pet
7:00 – 15:00 h
Rad sa strankama
10:00 – 13:00 h