Anketa o zadovoljstvu komunalnim uslugama
  • Kategorija objave:Novosti

U cilju nastavka podizanja kvalitete komunalnih usluga na području općine Saborsko, a sa svrhom prikupljanja relevantnih mišljenja i sugestija, Općina Saborsko i Komunalno poduzeće SABKOM d.o.o. provode anketu u nastavku. Stoga Vas molimo da ispunite ponuđeni upitnik:

ANKETA O ZADOVOLJSTVU KOMUNALNIM USLUGAMA