Edukativne radionice
  • Kategorija objave:Novosti

SABKOM d.o.o. u sklopu projekta „Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada iz domaćinstava i ostalih korisnika” održava edukativne radionice dana 27.09.2021. godine u terminima:

10:30h za djecu u Osnovnoj školi Saborsko (Centar 54, Saborsko)

12:00h za odrasle u vijećnici Općine Saborsko (Senj 44, Saborsko)