Održana radionica projekta ”Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada”
  • Kategorija objave:Novosti

U okviru projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ dana 27.09.2021. održana je dječja radionica i radionica za odrasle o nabavi komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Tema radionice je povećanje svijesti javnosti o sprječavanju nastanka otpada, odvajanju otpada, i ponovnoj uporabi otpada. Radionica je održana u Općinskoj vijećnici Općine Saborsko i u Osnovnoj školi Saborsko. 

Cilj radionice je povećanje udjela odvojenog prikupljanja otpada u ukupnom komunalnom otpadu koje će se od stanovnika prikupljati novo nabavljenim komunalnim vozilom. Istaknuto je kako se prikupljenim količinama otpada smanjuje udio odlaganja otpada na odlagalištu. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.355.000,00 kuna.