O nama

Već 10. godina pružamo kvalitetne komunalne usluge

SABKOM d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost za područje općine Saborsko. Komunalno poduzeće u Saborskom počelo je s radom u 1. srpnja 2010. godine u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. 

Tijekom proteklih godina SABKOM aktivno sudjeluje u promicanju zaštite okoliša, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete življenja stanovništva. Usmjereni smo na kontinuirano pružanje kvalitetne komunalne usluge i obavljanje poslova koji daju važan doprinos razvoju Općine Saborsko i lokalne zajednice održavanjem čistoće i gospodarenjem otpada. Sustavno pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite okoliša.

Naši ciljevi

Općina Saborsko u budućnosti treba postati sredina ugodnog i zdravog življenja

Misija

Usmjereni smo na neprestano razvijanje i kontrolu kvalitete svojih usluga unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa.

Vizija

Želimo postati prepoznatljivi u pružanju kvalitetnih i cjelovitih komunalnih usluga te ostvariti još veće koristi za zadovoljavanje javnog interesa.

Upoznajte nas

Naši djelatnici osiguravaju uspjeh našeg poduzeća

01.

Direktorica

Martina Božičević Badanjak

02.

Helena Matijašić

Referent za računovodstvo i financije

03.

Marija Hodak

Referent za opće poslove, financije i komunalne djelatnosti

04.

Jure Vuković

Vozač komunalnog vozila i rukovoditelj strojeva​

05.

Mate Špehar

Radnik na uređenju javnih površina

Prepoznajemo i zadovoljavamo zahtjeve i potrebe korisnika naših usluga

SABKOM d.o.o. primjenjuje filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djelujemo.

Radno vrijeme

Pon – Pet
7:00 – 15:00 h
Rad sa strankama
10:00 – 13:00 h