Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke
  • Kategorija objave:Obavijesti

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je Komunalno društvo SABKOM d.o.o., Senj 44, 47306 Saborsko, OIB: 09289617248 promijenilo broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 01.01.2021. godine Komunalno trgovačko društvo SABKOM d.o.o. posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom (HPB), a novi broj žiro računa glasi: HR8523900011101214703.

Vaš SABKOM d.o.o.