Pravo na pristup informacijama

Na osnovu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15) donosimo obrasce za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Cjelokupan zakonski okvir dostupan je na linku stranice Povjerenika za informiranje.

SABKOM d.o.o. primjenjuje filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja na kojem djelujemo.

Radno vrijeme

Pon – Pet
7:00 – 15:00 h
Rad sa strankama
10:00 – 13:00 h