Obavijest o odvozu papira i kartona
  • Kategorija objave:Obavijesti

Dana 23.12.2022. vrši se odvoz papira i kartona.

Molimo korisnike da spremnik za pražnjenje odvojeno prikupljenog otpada (papir) postave na javnu površinu do 07:00 sati, jer se naknadno izneseni otpad nakon prolaska našeg vozila neće preuzimati.

Ukoliko će u spremniku korisnika biti odložen ne pripadajući otpad, spremnik se neće prazniti.
Korisnik će prvi put dobiti upozorenje, a sljedeći put “Ugovorenu kaznu” iz Odluke Jedinice lokalne samouprave u kojoj je nastanjen.

Ukoliko korisnik ima povećane količine papira ili kartona, isto može odložiti pored spremnika, uz uvjet da odloženi papir ili karton ostane suh.
Preuzimanje papira i kartona se dodatno ne naplaćuje.

Molimo Vas da u spremnik za odvojeno prikupljeni otpad ne odlažete miješani komunalni otpad.

Kako pravilno odvajati papir i karton?

U zelene spremnike s narančastim poklopcem treba odlagati:

  • Novine, časopise, kataloge, prospekte
  • Bilježnice, knjige (bez plastificiranog omota)
  • Papirnate vrećice, pisaći i kompjuterski papir, pisma
  • Mape, kartonske fascikle, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i sl.)

Ne smije se odlagati:

  • Indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir
  • Zauljeni i prljavi papir, pelene ili bilo koji drugi papir s uključenom folijom ili plastikom
  • Naljepnice, samoljepljive folije ili ostaci samoljepljivih tapeta
  • Višeslojnu ambalažu (tetrapak od mlijeka i soka)