Raspored odvoza miješanog otpada 2023.
  • Kategorija objave:Obavijesti

Obavještavaju se svi građani na području Općine Saborsko da će se odvoz miješanog otpada vršiti prema sljedećem rasporedu:

Zimski period, 2 puta mjesečno.

Četvrtak | Saborsko, Biljevina, Kuselj
12.01.2023.
26.01.2023.
09.02.2023.
23.02.2023.
09.03.2023.
23.03.2023.
06.04.2023.
20.04.2023.
04.05.2023.
18.05.2023.

Petak | Lička Jesenica, Begovac, Blata
13.01.2023.
27.01.2023.
10.02.2023.
24.02.2023.
10.03.2023.
24.03.2023.
07.04.2023.
21.04.2023.
05.05.2023.
19.05.2023.